پیش فروش پروژه ستین – کارگزاری رسمی فروش آرین سازه

پیش فروش پروژه ستین

پیش فروش پروژه ستین پیش فروش پروژه ستین واقع در منطقه 22 چیتگر تهران توسط شرکت آرین سازه رابین که احتمالا بیلبورد های بسیاری از آنرا با سفیر شرکت علی کریمی در سرتاسر شهر مشاهده کرده اید . پروژه ستین در فاز اول آن شامل 12 بلوک میباشد و واحد های مسکونی و آپارتمانی در … ادامه